מע"מ

 • מדריך מעמ לכלי רכב אופנעים וקטנועים - כמה מעמ אפשר לקזז?

  קטנועים ואופנועים אינם מוגדירם ככלי רכב וניתן לקזז מע"מ בין 25% עד 100%. בהוצאות אחזקת רכב שוטפות ניתן לקזז מע"מ באופן חלקי בהתאם לאופי השימוש. ביקורות אגף מע"מ בודקות ספציפית את השימוש ברכב וזאת בניגוד למס הכנסה שדבק בתקנות שווי שימוש ברכב. מה קורה כאשר מקבלים פצוי מחברת ביטוח על נזק לרכב? הילה גולדיטש רו"ח במדריך קצר בערוץ המסים

  • מדריך מעמ לכלי רכב אופנעים וקטנועים - כמה מעמ אפשר לקזז?

  • צפה בסרטון

 • גוגל פייסבוק ודומיהם - האם חייבים במעמ בישראל ?

  כאשר רוכשים שירותי פרסום מגוגל אירלנד יש לשלם מע"מ על שירותים מיובאים מחו"ל. האם מכירת שטחי פרסום לענק אינטרנט באירלנד הוא יצוא שירותים? או מכירה לעוסק בישראל? פרטים מלים בפרק קצר עם הילה גולדיטש רו"ח. רשות המסים עמלה על גביית מסים מענקי אינטרנט שעושים עסקים בישראל

  • גוגל פייסבוק ודומיהם - האם חייבים במעמ בישראל ?

  • צפה בסרטון

 • ניהול עצמי של תיק ניירות ערך חשוף למס 17%

  אגף מס ערך מוסף עורך ביקורות אצל מנהלי תיקי נוסטרו. חוק מע"מ קובע מס שכר ומס רווח בשיעור כולל של 17% על מוסדות כספיים. ניהול תיק ניירות ערך עצמי יכול להיחשב כמוסד כספי בתנאים מסוימים. רו"ח הילה גולדיטש מסבירה כיצד זה קורה? כיצד יחידים וחברות נדרשים לשלם מס זה? כיצד חברות עסקיות בעלות השקעות בתיק ניירות ערך יכולות להקטין את החשיפה לתשלום מס זה?

  • ניהול עצמי של תיק ניירות ערך חשוף למס 17%

  • צפה בסרטון

 • רכישת דירת מגורים בחברה מאדם פרטי - היבטי מעמ

  ליאת נויבירט עו"ד רו"ח מסבירה בערוץ המסים מתי יחול מע"מ על רכישת דירת מגורים על ידי חברה מאדם פרטי ובאילו מקרים לא יחול מע"מ. החלטת מיסוי 6637/14, האם סיווג השכרה למגורים במס הכנסה כעסק ישפיע על חבות במע"מ?

  • רכישת דירת מגורים בחברה מאדם פרטי - היבטי מעמ

  • צפה בסרטון

 • מעמ בשיעור אפס - המדריך המלא לסעיף 30 לחוק מעמ

  חוק מע"מ - מיהו תושב חוץ? מתן שירות לתושב חוץ? החלטות מיסוי ופסיקה עדכנית, מכר מול שירות ועוד - ליאת נויבירט עו"ד בערוץ המסים

  • מעמ בשיעור אפס - המדריך המלא לסעיף 30 לחוק מעמ

  • צפה בסרטון

 • מס ערך מוסף על שירותים מיובאים לישראל

  מנגנון ניכוי במקור של מע"מ על ידי הבנק המעביר תשלום לחו"ל. חובת הוצאת חשבונית מס עצמית על ידי יבואני שירותים בצד הקלה המאפשרת הוצאת חשבונית מס מרוכזת. האם חל מע"מ על ריבית מהלוואה שהתקבלה מחו"ל ? האם שטרי הון מסווגים כהלוואה לצורך מע"מ ? כיצד נוכיח כי שירות מחו"ל נצרך בחו"ל ואינו חייב במע"מ?

  • מס ערך מוסף על שירותים מיובאים לישראל

  • צפה בסרטון

 • מדריך לניכוי מעמ - הוצאות מעורבות, טרום עסקיות הוצאות רכב ועוד..

  מה התנאים לפיהם נוכל לקזז מס ערך מוסף ששילמנו? ניתן לקזז מס תשומות עד 6 חודשים ממועד חשבונית המס. לאחר 6 חודשים אפשר לפנות לתחנת מע"מ בבקשה מיוחדת לקיזוז שתומות עד חמש שנים לאחור. האם חלה חובה לנכות את מס התשומות? הליך לבקשה לקיזוז הוצאות טרום עסקיות טרם פתיחת התיק במע"מ,. מקרים בהם ניתן לקזז מע"מ כאשר החשבונית איננה על שם העוסק. דוגמאות לסוגי עסקאות פטורות ממע"מ שאין לקזז כנגדן מס תשומות. מה דין תשומות ששימשו בעסקה בינלאומית? קיזוז מס תשומות על הוצאות רכב 25% שני שליש ואולי אף יותר בצד עמדות חדשות של רשות המסים. קיזוז מע"מ חלקי מהוצאות ליסינג תפעולי. ליאת נויבירט עו"ד (רו"ח) בפרק נוסף בערוץ המסים.

  • מדריך לניכוי מעמ - הוצאות מעורבות, טרום עסקיות הוצאות רכב ועוד..

  • צפה בסרטון

 • עמדות מס חייבות בדיווח מס ערך מוסף

  רשות המסים פרסמה לראשונה עמדות מס חייבות בדיווח על ידי עוסקים. מתי חלה חובת הדיווח? עלמי חלה חובת הדיווח? לדעת מומחים צפויות בעיות קשות בישום העמדות ולא כל מומחי המס תמימי דעים עם האמור בעמדות אלו. עו"ד ורו"ח ליאת נויבירט מסבירה על מספר עמדות של רשות המסים: חברות אחזקה מתי יוכלו לתבוע החזרי מע"מ? מע"מ על יבוא שירותים - עמדה בעייתית בהיתייחס להוראות החוק. עמדה זו מטילה חובות דיווח רבות על מי שממילא יכול לקזז את מס התשומות. עמדה באשר לשירותים שנתנו לתושב חוץ הכלולים במחיר טובין לענין מכס - תוצאות מס שונות במקרה בו הטובין המיובאים פטורים ממכס !!!!

  • עמדות מס חייבות בדיווח מס ערך מוסף

  • צפה בסרטון

 • מס הכנסה ומעמ על חברות אינטרנט זרות הפועלות בישראל

  רשות המסים קובעת תנאים בהם יוטל מס הכנסה ומעמ על חברות זרות הפועלות באינטרנט מול קהל ישראלי. ההבדלים בין חברות ממדינות אמנה לבין מדינות אחרות, האם מדובר בעמדה חדשה או הבהרת עמדה קיימת? מוסד קבע ונוכחות דיגיטלית משמעותית, כיצד יקבע הרווח החייב במס? הקשר בין מוסד קבע לחבות במע"מ. עורך דין ג'קי חולי מתארח בערוץ המסים

  • מס הכנסה ומעמ על חברות אינטרנט זרות הפועלות בישראל

  • צפה בסרטון

 • רכישת מוצרים מחוץ לארץ באמצעות אתר אינטרנט - היבטי מעמ ומכס

  האינרטנט הוא הקניון הגדול בעולם. מהו המחיר עליו יחול מכס ומע"מ ביבוא אישי באמצעות אתר אינטרנט? האבחנה בין עסקת שירות למכר. מהו הערך למכס ביבוא אישי לענין סעיף 30 (א) (5) לחוק מע"מ,ץ אהרן הרצוג סוכן מכס וליאת נויבירט עו"ד ורו"ח בערוץ המסים

  • רכישת מוצרים מחוץ לארץ באמצעות אתר אינטרנט - היבטי מעמ ומכס

  • צפה בסרטון

 • מעמ בשיעור אפס - המדריך המלא לסעיף 30 לחוק מעמ

  חוק מע"מ - מיהו תושב חוץ? מתן שירות לתושב חוץ? החלטות מיסוי ופסיקה עדכנית, מכר מול שירות ועוד - ליאת נויבירט עו"ד בערוץ המסים

  • מעמ בשיעור אפס - המדריך המלא לסעיף 30 לחוק מעמ

  • צפה בסרטון

 • מתי מוסד ללא כוונת רווח (מלכר) פוגש את מעמ?

  מתי מלכ"ר יתחייב במע"מ? עו"ד ורו"ח ליאת נויבירט מסבירה על סוגי עסקאות אקראי במקרקעין שיתחייבו במע"מ וכן על פעילות שתסווג כעסקית אצל מלכ"ר. תמצית הפרק- 1. מלכ"ר אינו יכול לקזז מס תשומות 2. מלכ"ר מתחייב במס שכר על משכורות מהיקף מסוים ומעלה 3. עסקאות במקרקעין, השכרת מקרקעין למלכ"ר אחר ולעוסק יחויבו במע"מ. במקרים אלו ניתן לקזז תשומות הקשורות לעסקאות אלו. 4. עסקת אקראי במקרקעין (כולל השכרה) מול אדם פרטי לא תתחייב במע"מ 5. מנהל מע"מ עלול לסווג פעילות מכירת מקרקעין, השכרת מקרקעין או פעילות אחרת כפעילות עסקית חייבת במע"מ רגיל 6. פס"ד עיריית אשקלון ופס"ד מועצה איזורית בני שמעון אשרו את קביעת מנהל מע"מ על סיווג פעילות מלכ"ר כפעילות עסקית 7. הסברים לגבול בין פעילות במסגרת מטרות המלכ"ר לפעילות שתסווג כפעילות עסקית חייבת מע"מ.

  • מתי מוסד ללא כוונת רווח (מלכר) פוגש את מעמ?

  • צפה בסרטון

 • מחילות חוב ותספורות - האם חייבות במעמ ?

  ניסים פחימה רו"ח, מומחה למע"מ, מסביר בערוץ המסים מתי מחילת חוב חייבת במע"מ וכיצד ה"תספורות" לא התחייבו במע"מ?

  • מחילות חוב ותספורות - האם חייבות במעמ ?

  • צפה בסרטון

שינוי גודל פונט
שינוי ניגויות