• מיסוי הפנסיה והאם כדאי למשוך פיצויי פרישה פטורים ממס?

  משיכת פיצויי פרישה פטורים ממס עלולה לפגוע בפטורים ממס על הקצבה כאשר נצא לפנסיה. רונן סתרי רואה חשבון מסביר מהם הפטורים ממס על פיצויי פרישה? מהם הפטורים מס על הפנסיה?

  • מיסוי הפנסיה והאם כדאי למשוך פיצויי פרישה פטורים ממס?

  • צפה בסרטון

 • מיסוי הפנסיה והאם כדאי למשוך פיצויי פרישה פטורים ממס?

  משיכת פיצויי פרישה פטורים ממס עלולה לפגוע בפטורים ממס על הקצבה כאשר נצא לפנסיה. רונן סתרי רואה חשבון מסביר מהם הפטורים ממס על פיצויי פרישה? מהם הפטורים מס על הפנסיה?

  • מיסוי הפנסיה והאם כדאי למשוך פיצויי פרישה פטורים ממס?

  • צפה בסרטון

 • פיטורים ופרישה - טופס 161 וטופס 161א

  מיסוי פיצויי פרישה? מה נכלל בטופס 161 וטופס 161א? רצף פיצויים ורצף קצבה מאפשרים דחיית המס ואף חיסכון במס, פריסת מס על פיצויי פיטורים חייבים במס, ניצול פטור ממס על פיצויי פרישה יכול לפגוע בפטורים ממס על הפנסיה. רונן סתרי רו''ח בערוץ המסים של אלישע סער

  • פיטורים ופרישה - טופס 161 וטופס 161א

  • צפה בסרטון

 • מכירת דירת מגורים, מס רכישה, מס שבח תכנוני מס ותאונות מס

  אורית קוך עו"ד מסבירה על שיעורי מס רכישה חדשים, תכנוני מס אפשריים. כיצד יחושב מס השבח על מכירת דירת מגורים, הזדמנויות מס בצד תאונות מס קשות

  • מכירת דירת מגורים, מס רכישה, מס שבח תכנוני מס ותאונות מס

  • צפה בסרטון

 • מדריך לניכוי מעמ - הוצאות מעורבות, טרום עסקיות הוצאות רכב ועוד..

  מה התנאים לפיהם נוכל לקזז מס ערך מוסף ששילמנו? ניתן לקזז מס תשומות עד 6 חודשים ממועד חשבונית המס. לאחר 6 חודשים אפשר לפנות לתחנת מע"מ בבקשה מיוחדת לקיזוז שתומות עד חמש שנים לאחור. האם חלה חובה לנכות את מס התשומות?

  • מדריך לניכוי מעמ - הוצאות מעורבות, טרום עסקיות הוצאות רכב ועוד..

  • צפה בסרטון

 • מתי לא יחול מס יסף? דירות מגורים, תושבי חוץ ואמנות מס, פריסה טכנית ומהותית ועוד..

  "מס עשירים" מס יסף 3% יכול להיות מאוד משמעותי כאשר מדובר בסכומים גבוהים של ריווחי הון, שבח מקרקעין רווחים בשוק ההון, דיבידנדים.

  • מתי לא יחול מס יסף? דירות מגורים, תושבי חוץ ואמנות מס, פריסה טכנית ומהותית ועוד..

  • צפה בסרטון

 • הפקדות לכיסוי פיצויי פרישה לבעלי שליטה. המיסוי במועד ההפקדה ובמועד הפרישה

  האם הפקדות פיצויים שלא הותרו לחברה בניכוי לצרכי מס במהלך השנים, יוכרו לחברה כהוצאה לצרכי מס לאחר שנים, במועד בו בעל השליטה פרש וכספי הפיצויים שוחררו לטובתו? מה הדרכים בהן יכול בעל שליטה יכול להבטיח את הכיסוי לפיצויי פרישה שיגיעו לו?

  • הפקדות לכיסוי פיצויי פרישה לבעלי שליטה. המיסוי במועד ההפקדה ובמועד הפרישה

  • צפה בסרטון

 • רווח הון בתמורה בתשלומים, תמורה מותנית, מניות נכסים בני פחת

  מה קורה כאשר התמורה למכירה הונית מגיעה בתשלומים? או כאשר התמורה מותנית בתוצאות עתידיות? מתי וכיצד נשלם את המס המגיע?

  • רווח הון בתמורה בתשלומים, תמורה מותנית, מניות נכסים בני פחת

  • צפה בסרטון

 • דיווח למעמ על בסיס מזומן : נותני שירותים, יצרנים, סוחרים, עסקאות אשראי והשכרה

  הנפקנו חשבונית שילמנו מע"מ וחולפים חודשים עד שאנו גובים את הכסף מהלקוחות. דנה חליפי עו"ד (רו"ח) מסבירה מתי נותני שירותים יכולים לדווח למעמ על בסיס מזומן, אילו יצרנים קטנים וסוחרים קטנים רשאים אף הם לדווח על בסיס מזומן.

  • דיווח למעמ על בסיס מזומן : נותני שירותים, יצרנים, סוחרים, עסקאות אשראי והשכרה

  • צפה בסרטון

 • פטור ממס למכירת דירות מגורים - משפרי דיור, דירות ירושה ומתנה, מעטפת דירה ועוד

  פטור ממס למכירת דירות מגורים - משפרי דיור, דירות ירושה ומתנה, מעטפת דירה ועוד משפרי דיור בתקופת הקורונה - מניין 18 החודשים למכירת הדירה הישנה הוארך: הזמן "עמד מלכת" בין החודשים מרץ עד ספטמבר 2020. מי שלא יצליח למכור את הדירה הישנה לא יוכל להינות בעתיד מפטור ממס למכירת דירת מגורים יחידה וכן, מס הרכישה על הדירה החדשה יהיה בשיעורים הגבוהים. מהי דירת מגורים? אחזקה בשליש מדירה או יותר, דירת ירושה, שותפות בחלקים במספר רב של דירות. מתי דירה מוזנחת מפסיקה להיות דירת מגורים? מעטפת של דירה - באיזה תנאים היא איננה דירת מגורים. רכישת מעטפת של דירת מגורים חוסכת מס רכישה. שלומי לזר עו"ד (רו"ח) מסביר בערוץ המסים על כל אלה ועוד..

  • פטור ממס למכירת דירות מגורים - משפרי דיור, דירות ירושה ומתנה, מעטפת דירה ועוד

  • צפה בסרטון

סרטים נבחרים של ערוץ המסים עם
רואה חשבון אלישע סער