מס הכנסה

 • אחריות פלילית של מייצגים בדיונים מול מס הכנסה

  כיצד מתפתחת חקירה פלילית כנגד מייצגים? למי נוטים החוקרים להאמין? רו"ח אביגדור יצחקי זוכה לחלוטין מכל אשמה. בית המשפט קובע שרואי חשבון אינם היד הארוכה של רשות המסים, ד"ר חיים גבאי עו"ד על האחריות הפלילית ואריאל פטל רו"ח על פסק הדין בענינו של רו"ח יצחקי.

  • אחריות פלילית של מייצגים בדיונים מול מס הכנסה

  • צפה בסרטון

 • הוצאות מוכרות

  רמי אריה עו"ד ורו"ח בערוץ המסים של אלישע סער.הוצאות ללא חשבוניות, הוצאות משפטיות, גניבות ומעילות, לימודים והשתלמויות, השתלמות בחו"ל, הוצאות ניהול עסק מהבית, אירוח, ועוד..

  • הוצאות מוכרות

  • צפה בסרטון

 • דיווח על בסיס מזומן לחברות - מדריך חשבונאות, ביקורת ומס

  דיווח על בסיס מזומן ומזומן מעורב, עריכת דוחות נפרדים למס הכנסה ולבנק. נוסח דוח רואה החשבון המבקר. כיצד רשות המסים תבחן את הדיווחים? אריאל פטל רו"ח וירון טיקוצקי עו"ד ורו"ח בערוץ המסים של אלישע סער.

  • דיווח על בסיס מזומן לחברות - מדריך חשבונאות, ביקורת ומס

  • צפה בסרטון

 • הלוואות Back to Back של בעלי שליטה פס

  רו"ח גל דיקשטיין ורו"ח ישי כהן מתארחים בערוץ המסים של אלישע סער. בקיעים בהלכת עמי חזן, הלוואה בעל שליטה מבנק כנגד פקדון החברה באותו בנק. חשיבות רבה לתיעוד ההלוואות, תנאיהן וגילוי נאות בדוחות הכספיים.

  • הלוואות Back to Back של בעלי שליטה פס

  • צפה בסרטון

 • המדריך לדיוני שומות במס הכנסה

  קובי כהן עו"ד וגל דיקשטיין רו"ח מתארחים בערוץ המסים של אלישע סער. כיצד נתכונן לדיוני שומות? שגיאות שמייצגים עושים, מה מניע את מפקח מס הכנסה? שלבי הדיון השונים, פשרות השגות וצוים לבית משפט ועוד בפרק מיוחד...

  • המדריך לדיוני שומות במס הכנסה

  • צפה בסרטון

 • מחירי העברה בעסקאות בינלאומיות

  ג'קי חולי, עו"ד מנהל משותף במחלקת מסים Deloitte, על קביעת מחירי העברה, מתי כדאי לפנות לרולינג? מכירת קניין רוחני IP לחו"ל, סכנה לכפל מס, OECD מגבש מהפכה בתחום מחירי ההעברה ועוד...

  • מחירי העברה בעסקאות בינלאומיות

  • צפה בסרטון

 • קיזוז הפסדים בחכמה - כללי קיזוז וטיפים

  קיזוז הפסד בין בני זוג, טיפול נכון באישורים שנתיים של הבנקים (867), הפסד בעסק שנסגר, האם ניתן לקזז הפסד מעסק של חברת בת בחו"ל? תכנון המס בקיוזוז הפסדים כללי קיזוז הפסדי הון פירותיים בישראל ובחו"ל כללי קיזוז הפסדים הוניים מה דין הפסדים שלא דווחו? הנחית רשות המסים לענין גילוי מרצון

  • קיזוז הפסדים בחכמה - כללי קיזוז וטיפים

  • צפה בסרטון

 • שע''מ - הדגמות וטיפים למייצגים

  האם נישום נמצא בתוכנית העבודה של רשות המסים? מעקב החזרי מס, קנסות חבויים בשיעור 0.2% לשבוע ועוד.. אלי אסדו יועץ מס בפרק על שע"מ בערוץ המסים של אלישע סער

  • שע''מ - הדגמות וטיפים למייצגים

  • צפה בסרטון

 • גילוי מרצון כיצד? ההגנה הפלילית, המס הצפוי, הסדר מסלול ירוק צפוי

  קובי כהן עו"ד וגל דיקשטין רו"ח בערוץ המסים מסבירים על הליך גילוי מרצון לרשויות המס, מדוע אלפי ישראליים קבלו פניות מרשויות המס, כיצד לעשות זאת נכון ומתי נטל המס הצפוי יהיה מופחת.

  • גילוי מרצון כיצד? ההגנה הפלילית, המס הצפוי, הסדר מסלול ירוק צפוי

  • צפה בסרטון

 • תיקון דוחות למס הכנסה - באיזה נסיבות? מה הסיכונים? ועוד..

  ישי כהן רו"ח מתארח בערוץ המסים של אלישע סער. דירות שבנתה חברה קבלנית התמוטטו לאחר הגשת דוח שנתי, האם ניתן להגיש דוח מתקן למס הכנסה? הסיכונים , מירוץ התיישנות השומות ועוד...

  • תיקון דוחות למס הכנסה - באיזה נסיבות? מה הסיכונים? ועוד..

  • צפה בסרטון

 • שווי שימוש ברכב, הכרה בהוצאות רכב, כדאיות רכישת רכב בחברה החזר הוצאות רכב ועוד..

  רמי אריה עו"ד ורו"ח מתארח בערוץ המסים של אלישע סער. האם סכום שווי הרכב הוא חזקה ניתנת לסתירה, כיצד מוכיחים שרכב איננו צמוד לעובד? האם החזר הוצאות רכב לעובד חייב במס? ועוד..

  • שווי שימוש ברכב, הכרה בהוצאות רכב, כדאיות רכישת רכב בחברה החזר הוצאות רכב ועוד..

  • צפה בסרטון

 • שווי שימוש ברכב - האם נפרץ פתח ראשון בסכר?

  רשות המסים הסכימה לזקיפת שווי שימוש יחסי ברכבי מאגר. האם נפתח הפתח למקרים נוספים? עו"ד שלומי לזר מסביר באילו מקרים בולטים נוספים אפשר לשקול פנייה לסעד הצהרתי?

  • שווי שימוש ברכב - האם נפרץ פתח ראשון בסכר?

  • צפה בסרטון

 • רכישת מניות רדומות באוצר - האם רכישה הונית או דיבידנד?

  שלומי לזר עו"ד ורו"ח מתארח בערוץ המסים של אלישע סער ומסביר כיצד יישב בית המשפט את הסתירה בעמדות רשות המסים, כיצד נמנע מתאונת מס כאשר חברה רוכשת חזרה מניות מבעל מניותיה?

  • רכישת מניות רדומות באוצר - האם רכישה הונית או דיבידנד?

  • צפה בסרטון

 • פסקי הדין החשובים במסים בשנת 2013. אי תחרות לשכיר, תושבות בתא משפחתי מפוצל

  ישי כהן רו''ח וגל דיקשטיין רו''ח מתארחים בערוץ המסים של אלישע סער. פס''ד ספיר פס''ד א.כ., פס''ד ברנע ופס''ד אבידן

  • פסקי הדין החשובים במסים בשנת 2013. אי תחרות לשכיר, תושבות בתא משפחתי מפוצל

  • צפה בסרטון

 • פס''ד קרן תל אביב לפיתוח - חברות ארנק

  פקיד השומה תוקף חברות ארנק בשומות ניכויים למעסיקים. רו"ח ישי כהן מסביר כיצד להימנע מתקלות בהפעלת חברות ארנק. מה יעלה בגורל המע"מ ששלמה קרן תל אביב לפיתוח על "תשלומי השכר" לחברת ארנק?

  • פס''ד קרן תל אביב לפיתוח - חברות ארנק

  • צפה בסרטון

 • פס''ד הירשזון - קיזוז הפסדים מול שנים קודמות?

  פס"ד הירשזון, דוגמאות לנסיבות מיוחדות בהן יש לשקול קיזוז הפסדים מול שנים קודמות. שלומי לזר עו"ד ורו"ח מתארח בערוץ המסים של אלישע סער

  • פס''ד הירשזון - קיזוז הפסדים מול שנים קודמות?

  • צפה בסרטון

 • ערוץ המסים - מוניטין, אי תחרות ונכסים בלתי מוחשיים אחרים 3.4.2013

  האם וכיצד ניתן לבסס מוניטין ואי תחרות לצרכי מס? האם נוכל להפחית לצרכי מס נכסים בלתי מוחשיים אחרים? רן ארצי רו"ח, רמי אריה עו"ד ורו"ח, משה מזרחי עו"ד ורו"ח, גל דיקשטיין רו"ח מתארחים אצל אלישע סער רו"ח בערוץ המסים.

  • ערוץ המסים - מוניטין, אי תחרות ונכסים בלתי מוחשיים אחרים 3.4.2013

  • צפה בסרטון

 • עידן חדש במיסוי נאמנויות - חובת דיווח עד 31.12.14

  עד סוף חודש יוני 2014 [רשות המסים הודיעה ביום 26/6/14 על דחית המועד עד 31.12.2014] נאמנויות זרות עם נהנים ישראליים חייבות לדווח על קיומן ולבחור מסלול מיסוי הרווחים. הסדרים מיוחדים למיסוי בגין שנים קודמות. אלכס הילמן רו"ח מתארח בערוץ המסים של אלישע סער.

  • עידן חדש במיסוי נאמנויות - חובת דיווח עד 31.12.14

  • צפה בסרטון

 • סטארט אפ: מבוא משפטי, מיסוי והטבות ליזמים.

  רז אבן-הר עו"ד וגל דיקשטיין רו"ח בערוץ המסים של אלישע סער. הסכם מייסדים, סודיות,Term Sheet הטבות מס,חוק האנג'לים, קנין רוחני, , No Shop, גיוס משקיעים, תמיכת המדען הראשי, ועוד..

  • סטארט אפ: מבוא משפטי, מיסוי והטבות ליזמים.

  • צפה בסרטון

 • ניכוי מס במקור - להבטחת הגבייה ו'צייתנות לחוקי המס'!

  ירון טיקוצקי עו"ד ורו"ח, בערוץ המסים. על ניכוי מס במקור, ממה מנכים? מה דין קיזוז? תשלומים לחו"ל, תשלומים בחו"ל, שיקול דעת פקיד השומה, כיצד לערער על החלטת פקיד השומה ועוד..

  • ניכוי מס במקור - להבטחת הגבייה ו'צייתנות לחוקי המס'!

  • צפה בסרטון

 • נאמנויות - הוראות מיסוי חדשות על נאמנות יוצר זר

  ד"ר אמנון רפאל עו"ד וגל דיקשטיין רו"ח מתארחים בערוץ המסים של אלישע סער. מיסוי חדש על נאמנויות שיצר תושב זר לטובת קרובים. מיסוי נאמנויות יוצר זר שהופכות לנאמנות תושבי ישראל . האם מדינת אמנה תגן על על נאמנות זרה? קשיים בזיהוי הנהנים וחלקם בנאמנות.

  • נאמנויות - הוראות מיסוי חדשות על נאמנות יוצר זר

  • צפה בסרטון

 • מיסוי השכרת דירות בארץ ובחו''ל, הטבות מס לבוני דירות להשכרה

  גל דיקשטיין רו"ח, מתארח בערוץ המסים של אלישע סער. לפני שמשלמים מס בשיעור 10%כדאי לבדוק האם כלל יש הכנסה חייבת במס משכר דירה? שני מסלולי מסוי על הכנסות שכ"ד מחו"ל. הטבות מס משמעותיות לעידוד בנית דירות להשכרה.

  • מיסוי השכרת דירות בארץ ובחו''ל, הטבות מס לבוני דירות להשכרה

  • צפה בסרטון

 • מיסוי דיבידנדים מריווחי שערוך - הוראות חוק חדשות

  עו"ד ורו"ח רמי אריה ורו"ח אופיר כהן מתארחים בערוץ המסים של אלישע סער. נסגרה הדלת על תכנוני מס בחלוקת דיבידנים מריווחי שערוך. עדין ניתן לחלק דיבינד מריווחי שערוך עד 1 מליון ש"ח, תכנוני מס חדשים לאור החקיקה ועוד..

  • מיסוי דיבידנדים מריווחי שערוך - הוראות חוק חדשות

  • צפה בסרטון

 • לקראת שנת 2014: עלייה במס חברות, עליה בשיעור פנסית חובה ומימוש הפסדים בשוק ההון

  רחל אפרתי רו"ח מתארחת בערוץ המסים של אלישע סער על העליה הצפויה בשיעור מס חברות, שיקולים בעיתוי הכנסה וחלוקת דיבידנד או משכורת, מימוש הפסדים בשוק ההון, עלייה בשיעורי פנסית חובה בשנת 2014 ועוד.

  • לקראת שנת 2014: עלייה במס חברות, עליה בשיעור פנסית חובה ומימוש הפסדים בשוק ההון

  • צפה בסרטון

 • כללים להוכחת האופי ההוני של פיצוי אי תחרות

  זיו שרון עו"ד מסביר את הכללים לסיווג פיצוי עבור אי תחרות כהוני. לדעתו העמדה הגורפת של רשות המסים המסווגת פיצוי זה כפירותי אינה עולה בקנה אחד עם פסיקות בתי משפט.

  • כללים להוכחת האופי ההוני של פיצוי אי תחרות

  • צפה בסרטון

 • כיצד דיבידנד פטור ממס שחולק לחברת אם חויב במס?

  ישי כהן רו"ח מסביר כיצד בית המשפט העליון אישר את החלטת כב' השופט אלטוביה. מהלך מס סטנדרטי לפי סעיפים 104א ו64א סווג כעסקה מלאכותית.

  • כיצד דיבידנד פטור ממס שחולק לחברת אם חויב במס?

  • צפה בסרטון

 • חסכון פנסיוני לבעלי שליטה בחברות פרק ב'. רצף פיצויים משיכת פיצויים ונוסחת הקיזוז

  צור גינת רו"ח, מנהל תחום קופות גמל ברשות המסים ורו"ח גל דיקשטיין מתארחים בערוץ המסים של אלישע סער. כיצד משפיעה משיכת פיצויי פרישה פטורים ממס על פטור מס על הפנסיה?

  • חסכון פנסיוני לבעלי שליטה בחברות פרק ב'. רצף פיצויים משיכת פיצויים ונוסחת הקיזוז

  • צפה בסרטון

 • חסכון פנסיוני לבעלי שליטה בחברות פרק א', כמה אפשר לחסוך ומהן הטבות המס?

  צור גינת רואה חשבון, מנהל תחום קופות גמל ברשות המסים מתארח בערוץ המסים של אלישע סער. כמה אפשר להפקיד ומה הטבות המס?

  • חסכון פנסיוני לבעלי שליטה בחברות פרק א', כמה אפשר לחסוך ומהן הטבות המס?

  • צפה בסרטון

 • חמי''ז חנ''ז - שינויים צפויים בחקיקה משנת 2014

  רן מארצי רו"ח מתארח בערוץ המסים של אלישע סער ומעדכן על השינויים הצפויים במיסוי בשנת 2014. מס נוסף על חברות משלח יד זרות במדינות אמנה. הקלות לחברות נשלטות זרות בצד החלת כללי מס ישראליים על חברות נשלטות זרות.

  • חמי''ז חנ''ז - שינויים צפויים בחקיקה משנת 2014

  • צפה בסרטון

 • חלוקת דיבידנד מריווחי שיערוך - מהו נכס? כיצד נקזז הפסדים הון? תכנוני מס מפתיעים ועוד..

  ישי כהן רו"ח מתארח בערוץ המסים של אלישע סער. מהו נכס לענין השערוך? מה דין מיליון השקלים הראשונים? כיצד קיזוז הפסד הון מול רווח הון בחלוקת דיבידנד מריווחי שיעורך יוצר עלות חדשה להפחתה? ועוד..

  • חלוקת דיבידנד מריווחי שיערוך - מהו נכס? כיצד נקזז הפסדים הון? תכנוני מס מפתיעים ועוד..

  • צפה בסרטון

 • חישוב נפרד לבני זוג משנת 2014, הכללים והויכוחים שבדרך

  רחל אפרתי רו"ח וגל דיקשדטיין רו"ח מתארחים בערוץ המסים של אלישע סער. כיצד נוכיח את עבודת בן הזוג? שאלון הבטוח הלאומי, האם פקיד השומה יוכל לטעון כי השכר מוגזם? שיקולים נוספים בקביעת גובה השכר ועוד..

  • חישוב נפרד לבני זוג משנת 2014, הכללים והויכוחים שבדרך

  • צפה בסרטון

 • חיסכון פנסיוני לבעלי שליטה בחברות פרק ג'. מיסוי הפרשות עודפות לגמל ניוד כספים ועוד..

  צור גינת רו"ח, מנהל תחום קופות גמל ברשות המסים וגל דיקשטיין רו"ח מתארחים בערוץ המסים של אלישע סער. כיצד נמנע מכפל מס על הפרשות מעסיק עודפות לקופות גמל ? על ניוד כספים ועוד..

  • חיסכון פנסיוני לבעלי שליטה בחברות פרק ג'. מיסוי הפרשות עודפות לגמל ניוד כספים ועוד..

  • צפה בסרטון

 • חוקי הלבנת הון ועבירות מס - החקיקה שבדרך

  קובי כהן עו"ד וגל דיקשטין רו"ח מתארחים בערוץ המסים של אלישע סער ומשוחחים על החקיקה הצפויה. אם עבירות מס תקבענה כעבירות מקור לענין הלבנת הון, תוחמר הענישה וינתנו בידי רשות המסים כלים נוספים ומשמעותיים. האם בכל המדינות המפותחות עבירות מס הן עבירות מקור לעניין הלבנת הון?

  • חוקי הלבנת הון ועבירות מס - החקיקה שבדרך

  • צפה בסרטון

 • חברות משפחתיות - שינויים משנת 2014. פעולות שיש לעשות בשנת 2013

  רו"ח ישי כהן ורו"ח אופיר כהן מתארחים בערוץ המסים של אלישע סער. מה נותר מחברות משפחתיות? פעולות לביצוע עד סוף נובמבר 2013, הוראות מעבר מחודש אוגוסט עד נובמבר 2013, מיסוי חדש על רווחים צבורים לסוף 2013 שיחול על חברות שיהפכו למשפחתיות,מהי שנת ארוע המס? ועוד.

  • חברות משפחתיות - שינויים משנת 2014. פעולות שיש לעשות בשנת 2013

  • צפה בסרטון

 • חברות ''ארנק'' חקיקה צפויה בשנת 2014

  זיו שרון עו"ד מתארח בערוץ המסים של אלישע סער ודן בחקיקה הצפויה בשנת 2014 לחברות "ארנק". החקיקה צפויה למסות דיבידנדים רעיוניים שטרם חולקו. החמרת המיסוי צפויה לחול על חברות שכירים, חברות בעלי מקצועות חופשיים וחברות אחזקה.

  • חברות ''ארנק'' חקיקה צפויה בשנת 2014

  • צפה בסרטון

 • התיישנות שומות - פס''ד דביר, הלכת סמי

  האם בית המשפט קיבל את טענת נישום על התיישנות שומה ? מה חושב בית המשפט על הוצאת שומות בסמוך ל31 בדצמבר? עו"ד ורו"ח שלומי לזר בערוץ המסים.

  • התיישנות שומות - פס''ד דביר, הלכת סמי

  • צפה בסרטון

 • השקעות בנדל''ן בספרד - מסוי ועלויות נלוות

  עורכי דין ספרדים מקבוצת אליוט הבינלאומית מסבירים מהן העלויות הנלוות להשקעה בנדל"ן בספרד, גל דיקשטיין מסביר על היבטי המס ותכנון המס

  • השקעות בנדל''ן בספרד - מסוי ועלויות נלוות

  • צפה בסרטון

 • השקעות בנדל''ן בארה''ב, גרמניה וספרד - מדריך לתכנון המסוי

  גל דיקשטיין רו"ח וגדי אלימי רו"ח ועו"ד מתארחים בערוץ המסים של אלישע סער ומסבירים: כיצד לתכנן את המסוי מול סוגי מס מגוונים?: מס עיזבון, מס פדרלי, מס מדינתי, ניכוי מס במקור ועוד..

  • השקעות בנדל''ן בארה''ב, גרמניה וספרד - מדריך לתכנון המסוי

  • צפה בסרטון

 • הפרשי שער בניירות ערך זרים - איך מחשבים את רווח ההון במכירה?

  כיצד הפסד ממכירת נייר ערך זר הופך לרווח? כיצד רווח הופך להפסד? האם רשות המסים דבקה בפסיקתו של כב' השופט אלטוביה? נושא חיוני גם לגלוי מרצון. רו"ח ישי כהן מדגים ומסביר לערוץ המסים את המצב לאחר פסיקת בית המשפט.

  • הפרשי שער בניירות ערך זרים - איך מחשבים את רווח ההון במכירה?

  • צפה בסרטון

 • הלוואות בין חברתיות ושטרי הון , כיצד נתגבר על מלכודת סעיף 3י ?

  שטרי הון ושינויי מבנה כפתרון לסעיף 3'. ישי כהן רו"ח בערוץ המסים של אלישע סער רו"ח

  • הלוואות בין חברתיות ושטרי הון , כיצד נתגבר על מלכודת סעיף 3י ?

  • צפה בסרטון

 • הכנסות והוצאות מימון - האינטגרליות לפעילות העסק, זהירות מ'תקלות מס'

  גל דיקשטיין רו"ח, מתארח בערוץ המסים של אלישע סער ומסביר על השלכות המיסוי עקב ניתוק לצרכי מס של סעיפי המימון ותוצאות המס האפשריות.

  • הכנסות והוצאות מימון - האינטגרליות לפעילות העסק, זהירות מ'תקלות מס'

  • צפה בסרטון

 • הטבות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים

  תקופות פטור שונות לרווחים מדיבידנד, ריבית ורווחי הון בחו"ל, ניהול עסקים בחו"ל על ידי עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים, מהו המיסוי על פנסיה שמקבלים מחו"ל, עצות מס פרקטיות לבאים ארצה, האם רשויות המס בחו"ל יכולות לקבל מידע מרשות המסים בישראל? רמי אריה עו"ד ורו"ח, רן ארצי רו"ח, יועד פרנקל עו"ד ורו"ח וגל דיקשטיין רו"ח מתארחים בערוץ המסים של אלישע סער רו"ח.

  • הטבות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים

  • צפה בסרטון

 • האם שכיר יכול לקבל פיצוי הוני במס מופחת?

  שלומי לזר עו"ד ורו"ח מסביר כי בימ"ש העליון קבע ברוב של שני שופטים כי ישנם מצבים בהם עובד יוכל לקבל פיצוי הוני ממעסיקו.

  • האם שכיר יכול לקבל פיצוי הוני במס מופחת?

  • צפה בסרטון

 • דיבידנדים - מתי קובעים את שיעור אחזקת המקבל? פס''ד סלמן ופס''ד אלי שור

  גל דיקשטיין רואה חשבון מתארח בערוץ המסים של אלישע סער. שיעור המס על הדיבידנד, 25% או 30%, תלוי בשיעור האחזקה בהון המניות. מתי יקבע שיעור האחזקה? קיזוז הפסדים מדיבידנד ועוד..

  • דיבידנדים - מתי קובעים את שיעור אחזקת המקבל? פס''ד סלמן ופס''ד אלי שור

  • צפה בסרטון

 • גלוי מרצון - מסלול ירוק, מסלול אנונימי ועוד

  כיצד מתנהל מסלול אנונימי, מסלול ירוק ועוד. פניות לרשות המסים באינטרנט. כיצד מומלץ לפנות כאשר יש מספר יורשים, שותפים. גל דיקשטיין רו"ח וקובי כהן עו"ד , מתארחים בערוץ המסים של אלישע סער.

  • גלוי מרצון - מסלול ירוק, מסלול אנונימי ועוד

  • צפה בסרטון

 • רילוקיישן - האם ומתי נהפוך לתושבי חוץ? חזקות ימי שהייה בישראל, ביטוח לאומי ועוד.

  רק בתום ארבע שנים נדע בודאות כי הפסקנו להיות תושבי ישראל. רן ארצי רו"ח, רמי אריה עו"ד ורו"ח, משה מזרחי עו"ד , גל דיקשטיין רו"ח וחיים חיטמן מומחה לביטוח לאומי מתארחים בערוץ המסים של אלישע סער רו"ח

  • רילוקיישן - האם ומתי נהפוך לתושבי חוץ? חזקות ימי שהייה בישראל, ביטוח לאומי ועוד.

  • צפה בסרטון

 • קנסות גרעון בשומות מס הכנסה - שינויים משנת 2013

  גל דיקשטיין רו"ח וקובי כהן עו"ד מתארחים בערוץ המסים של אלישע סער. קנסות 15% ו 30%, מתי לפקיד השומה אין שיקול דעת? גילוי נאות ימנע חלק מהקנסות, חידושים בעקבות חוק ההסדרים ועוד..

  • קנסות גרעון בשומות מס הכנסה - שינויים משנת 2013

  • צפה בסרטון

 • Buying a property in Spain - tax planning and other considerations

  Carlos Montesa and Maria Zabala from Abbantia Law firm in Spain explain on some practical aspects of such a purchase. Gal Dikshtein and Elisha Sa'ar discuss on tax planning for foreign investors.in Spain.

  • Buying a property in Spain - tax planning and other considerations

  • צפה בסרטון

שינוי גודל פונט
שינוי ניגויות